Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć dotyczy korepetycji grupowych! Sprawdź plan zajęć na najbliższe tygodnie i znajdź interesujące Cię spotkania.

Zerówka

17 listopada 2023 (piątek) 17:00
Dzieciaki w akcji – matematyczne zabawy.
Prowadzący: Aneta Rudnicka

19 listopada 2023 (niedziela) 10:00
Kolory jesieni.
Prowadzący: Sylwia Piętak

27 listopada 2023 (poniedziałek) 16:00
Jesienne zabawy matematyczne.
Prowadzący: Karolina Kruk-Urbańska

Edukacja wczesnoszkolna

16 listopada 2023 (czwartek) 13:00
klasa 3: Czytanie ze zrozumieniem.
Prowadzący: Karolina Kruk-Urbańska

16 listopada 2023 (czwartek) 14:00
klasa 2: Matematyka w praktyce.
Prowadzący: Karolina Kruk-Urbańska

16 listopada 2023 (czwartek) 19:00
klasa 1: Najpiękniejsze baśnie.
Prowadzący: Sylwia Piętak

24 listopada 2023 (piątek) 19:00
klasa 2: Matematyczny zawrót głowy.
Prowadzący: Sylwia Piętak

25 listopada 2023 (sobota) 12:00
klasa 1: Matematyka smyka – zadania rozmaite.
Prowadzący: Aneta Rudnicka

26 listopada 2023 (niedziela) 16:00
klasa 1: Samogłoski i spółgłoski, literki i głoski.
Prowadzący: Karolina Kruk-Urbańska

28 listopada 2023 (wtorek) 17:00
klasa 2: Co wiem o rzeczowniku.
Prowadzący: Aneta Rudnicka

30 listopada 2023 (czwartek) 17:00
klasa 3: Potyczki ortograficzne.
Prowadzący: Aneta Rudnicka

Język polski

18 listopada 2023 (sobota) 12:00
klasa 4: Co to znaczy, że wyraz się odmienia? Temat i końcówka rzeczownika.
Prowadzący: Anna Pikuła

23 listopada 2023 (czwartek) 16:00
klasy 4-6: Mój kolega z klasy – redagujemy charakterystykę postaci.
Prowadzący: Anna Pikuła

26 listopada 2023 (niedziela) 17:00
klasy 7-8: Poznajemy poglądy Sokratesa. O retoryce – sztuce przemawiania.
Prowadzący: Anna Pikuła

1 grudnia 2023 (piątek) 16:00
klasy 5-6: Różne twarze fantasy – o stronie czynnej  i biernej czasownika.
Prowadzący: Anna Pikuła

Język polski jako obcy

20 listopada 2023 (poniedziałek) 19:00
Tajemnice polskiego alfabetu.
Prowadzący: Anna Partyka

30 listopada 2023 (czwartek) 19:00
W kręgu polskich tradycji – andrzejki.
Prowadzący: Anna Partyka

Język angielski

13 listopada 2023 (poniedziałek) 16:00
klasa 7: Zamawianie w restauracji/kawiarni.
Prowadzący: Ilona Prus

13 listopada 2023 (poniedziałek) 17:00
klasa 8: Opisujemy swój typowy dzień. Zastosowanie czasu Present Simple.
Prowadzący: Ilona Prus

20 listopada 2023 (poniedziałek) 16:00
klasa 7: Mówimy o sobie i swoich zainteresowaniach.
Prowadzący: Ilona Prus

20 listopada 2023 (poniedziałek) 17:00
klasa 8: Czasowniki modalne.
Prowadzący: Ilona Prus

27 listopada 2023 (poniedziałek) 16:00
klasa 7: Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous.
Prowadzący: Ilona Prus

27 listopada 2023 (poniedziałek) 17:00
klasa 8: Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu – zadania typu: wybór wielokrotny.
Prowadzący: Ilona Prus

Historia

21 listopada 2023 (wtorek) 18:30
klasa 4: Legendy polskie.
Prowadzący: Teresa Hrycaj

22 listopada 2023 (środa) 18:30
klasa 5: Co jadano w średniowiecznej Polsce.
Prowadzący: Teresa Hrycaj

22 listopada 2023 (środa) 19:30
klasa 6: Cierpliwość popłaca. Archeologiczne sensacje poprzednich stuleci.
Prowadzący: Teresa Hrycaj

Geografia

21 listopada 2023 (wtorek) 16:30
klasa 5: Przeliczanie skali mapy i rysunek poziomicowy.
Prowadzący: Tomasz Podstawski

21 listopada 2023 (czwartek) 17:30
klasa 6: Wyznaczanie współrzędnych geograficznych.
Prowadzący: Tomasz Podstawski

23 listopada 2023 (czwartek) 13:00
klasa 7: Rodzaje chmur i co one zwiastują.
Prowadzący: Tomasz Podstawski

23 listopada 2023 (czwartek) 14:00
klasa 8: Kontrasty Azji: Środowisko Japonii i Chin.
Prowadzący: Tomasz Podstawski

Matematyka

14 listopada 2023 (wtorek) 16:00
klasa 4: Obliczenia pamięciowe w zadaniach tekstowych. Jak prawidłowo zapisywać rozwiązanie?
Prowadzący: Barbara Buczek

15 listopada 2023 (środa) 17:00
klasa 7: Równania.
Prowadzący: Sabina Sulkowska

15 listopada 2023 (środa) 18:00
klasa 8: Wyrażenia algebraiczne.
Prowadzący: Sabina Sulkowska

17 listopada 2023 (piątek) 9:00
klasa 4: Kolejność wykonywania działań.
Prowadzący: Kinga Brudzińska

17 listopada 2023 (piątek) 10:00
klasa 5: Ułamek jako część i jako iloraz.
Prowadzący: Kinga Brudzińska

17 listopada 2023 (piątek) 11:00
klasa 6: Działania na liczbach. Mnożenie i dzielenie.
Prowadzący: Kinga Brudzińska

24 listopada 2023 (piątek) 11:00
klasa 5: Wielokąty i ich własności, czyli o figurach płaskich raz jeszcze.
Prowadzący: Barbara Buczek

25 listopada 2023 (sobota) 16:00
klasa 4: Cechy podzielności przez 2,3,4,5,9.
Prowadzący: Kinga Brudzińska

25 listopada 2023 (sobota) 17:00
klasa 5: Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych.
Prowadzący: Kinga Brudzińska

25 listopada 2023 (sobota) 18:00
klasa 6: Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Ułamki okresowe.
Prowadzący: Kinga Brudzińska

29 listopada 2023 (środa) 17:00
klasa 8: Równania.
Prowadzący: Sabina Sulkowska

29 listopada 2023 (środa) 18:00
klasa 7: Zadania tekstowe – wprowadzamy niewiadomą.
Prowadzący: Sabina Sulkowska

1 grudnia 2023 (piątek) 18:00
klasa 6: Ułamki zwykłe i dziesiętne – jak przekształcić jedną postać do drugiej.
Prowadzący: Barbara Buczek

2 grudnia 2023 (sobota) 9:00
klasa 4: Szacowanie, mnożenie i dzielenie z zerami na końcu.
Prowadzący: Kinga Brudzińska

2 grudnia 2023 (sobota) 10:00
klasa 5: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.
Prowadzący: Kinga Brudzińska

2 grudnia 2023 (sobota) 11:00
klasa 6: Ułamek liczby- zadania.
Prowadzący: Kinga Brudzińska

Fizyka

19 listopada 2023 (niedziela) 13:00
klasa 7: Czy występują tylko trzy stany skupienia?
Prowadzący: Krzysztof Cieślik

19 listopada 2023 (niedziela) 14:00
klasa 8: Dlaczego ciała drgają? – przemiany energii podczas drgań.
Prowadzący: Krzysztof Cieślik

2 grudnia 2023 (sobota) 13:00
klasa 7: Czy ciężar to masa? – masa, ciężar, gęstość.
Prowadzący: Krzysztof Cieślik

2 grudnia 2023 (sobota) 14:00
klasa 8: Dlaczego słyszymy? – fale dźwiękowe.
Prowadzący: Krzysztof Cieślik

Przyroda

14 listopada 2023 (wtorek) 17:00
klasa 4: Pory roku w przyrodzie.
Prowadzący: Katarzyna Skorupka

21 listopada 2023 (wtorek) 17:00
klasa 4: Przyroda i jej tajemnice.
Prowadzący: Katarzyna Skorupka

28 listopada 2023 (wtorek) 17:00
klasa 4: Nie(zwykłe)krajobrazy.
Prowadzący: Katarzyna Skorupka

Biologia

13 listopada 2023 (poniedziałek) 18:15
klasa 6: Cechy charakterystyczne królestwa zwierząt.
Prowadzący: Iwona Tereszczak-Serafin

20 listopada 2023 (poniedziałek) 18:15
klasa 5: Czym jest biologia i jak ją poznawać?
Prowadzący: Iwona Tereszczak-Serafin

22 listopada 2023 (środa) 18:15
klasa 7: Budowa i funkcje skóry.
Prowadzący: Iwona Tereszczak-Serafin

29 listopada 2023 (środa) 18:15
klasa 8: Budowa DNA i RNA.
Prowadzący: Iwona Tereszczak-Serafin

Koszyk
Scroll to Top